Probabil este foarte cunoscut faptul că la baza benzinei stă petrolul. Din petrolul brut în rafinat, astăzi păşim pe drumul secretelor tehnologiei din chimia numită petrolul brut, vom pătrunde adânc în procesul său de rafinare.

Istoria petrolului

Sub formă astfalt era descoperit ţiţeiul, încă de acum 12 000 de ani, în Mesopotamia, practic era petrolul oxidat, ieşit la suprafaţă. Denumirea sa a fost dat de romani, ce importaseră substanţa de la egipteni, petroleum însemnând ” ulei de piatră “. În 1856 a fost construită prima rafinărie din lume, la periferia Ploieştiului, Bucureştiul devenind prima capitală din lume iluminată în totalitate cu ţiţei distilat. Primele zăcăminte din ţara noastră au fost descoperite mult mai devreme, de pe vremea dacilor, pe lângă Galaţi, tot sub formă de astfalt.

Ce este petrolul?

Petrolul brut sau ţiţeiul este un termen pentru petrolul nerafinat, lichidul natural care se găsește în formațiuni geologice de sub suprafața pământului. Petrolul brut poate fi rafinat în mai multe tipuri de combustibil, inclusiv benzină, kerosen și motorină. Petrolul brut este ideal pentru producția de combustibili ce degajă energie mare, deoarece conţine o cantitate mare de hidrocarburi. Arderea acestor hidrocarburi cu ajutorul oxigenul produce energia necesară pentru funcționare cazanelor, motoarelor și a altor tip de utilaje.

Dincolo de hidrocarburi

Pe lângă cantități mari de hidrocarburi, țițeiul mai conține și apă, cloruri de sare și alte impurități. Un proces desalinizat poate elimina multe dintre impurități. Acest process implică adăugarea de apă pentru a dizolva sărurile și alte impurități din petrolul brut, în faza intermediară de sinteză. Amestecul este apoi separat, iar apa trece la o formă uzată industrială în instalația de tratare și petrolul rafinat este dezvoltat în diferite produse. Procesul desalinizat înlătură majoritatea clorurilor de săruri, ce pot forma clorhidric acid la temperaturi ridicate. De asemenea, acidul clorhidric poate coroda cu ușurință echipamentele pe toată suprafața.

Titratorul Hanna HI902C

Majoritatea companiilor din domeniul petrolier îşi doresc un titrator conform cu specificațiile prezentate în standardul de operare procedural. Hanna propune titrarea potențiometrică cu ajutorul titratorului HI902C. Pentru a se mula pe standardul metodei, bureta de 5mL poate înlocui cea de 25mL. Electrodul ORP HI5110B este ideal pentru titrare argentometrică ataşat cu electrodul de referință HI5311 cu soluţia HI7072L.

Clorurile organice

Clorurile organice sunt compuși care conțin o legătură de tip carbon-clor. Printre exemplele din cadrul aceștor compuși includem cloroformul și clorbenzenul. Clorurile organice reprezintă o problemă şi mai semnificativă a țițeiului în procesul de rafinare faţă de clorurile anorganice, deoarece acestea nu sunt eliminate prin desalinizare. În timp ce acești compuși în general nu sunt prezente în mod natural, mai degrabă prin contaminare, prin acţiunea aditivilor, a soluţiilor de curățare sau a substanțelor chimice responsabile de recuperare. În consecință, rafinăriile nu acceptă țiței care conține mai mult de 5 părți pe milion (μg / g)  de clorură organică. Nivelul de cloruri organice este determinat prin titrare potențiometrică, prin metoda standard ASTM D4929. Această metodă utilizează un compus organic de bifenil de sodiul pentru reducerea clorurilor organice în cloruri anorganice. Clorurile sunt extrase din proba de petrol într-o faza apoasa şi apoi titrate cu azotat de argint.

Hanna, garanţia livrabilităţii

Sunt multe rafinării de petrol ce contactează Hanna pentru a stabili conținutul de clorură organică din petrolul lor brut. Hanna Instruments mereu se asigură că toate materialele vor fi furnizate pentru ca titrarea să fie optimă şi precisă. Chiar dacă inițial se comandă o singură biuretă, se pot extinde testările pentru a include metode cum ar fi aciditatea. De aceea este disponibilă opțiunea pentru achiziționarea unei a doua pompe și unei alte biurete. Titratorul HI902C are potențial de extindere automată, în cazul în care necesitățile în materie de testare se diversifică. HI902C reprezintă o soluție completă la nevoile de testare curente și viitoare ale industriei de rafinare a petrolului.

Concluzii

Dacă este să vorbim despre petrolul brut şi chimia din tehnologia rafinării lui, ne putem confunda într-o complexitate de operaţiuni, din petrolul brut în rafinat, sunt multe analizat. Dar cu Hanna totul poate fi mai sigur, mai uşor!

Follow by Email
Instagram